Raport OSINT

1 899zł 399zł

Raporty powstają w wyniku przeprowadzanych testów OSINT w celu zebrania publicznie dostępnych danych wrażliwych na temat firmy. Informacje te są zwykle dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Informacje te są następnie weryfikowane pod kątem możliwości kradzieży danych lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów IT organizacji. 

Jaki jest cel raportu OSINT i czym jest "biały wywiad"?

W Polsce znany jako biały wywiad, czyli techniki pozyskiwania informacji na temat ludzi i firm na podstawie ogólnodostępnych (co nie znaczy, że zawsze publicznie dostępnych w Internecie) źródeł. Biały wywiad opiera się na ogólnodostępnych informacjach, więc jest on w pełni legalną metodą pozyskiwania danych o firmach, ludziach czy wydarzeniach.

Celem działań OSINT jest wykrycie i analiza informacji na temat przedsiębiorstwa w powszechnie dostępnych źródłach, wraz ze wskazaniem, które informacje i w jakim stopniu mogą zostać wykorzystane do przepro- wadzenia cyberataku na konkretne zasoby organizacji.

Kliknij i uzyskaj dostęp do webinaru „Raport Bezpieczeństwa OSINT, testy podatności czy testy penetracyjne„

Dlaczego warto zamówić Raport Bezpieczeństwa OSINT w NetFormers?

Jest wiele korzyści wynikających z zakupu Raportu Bezpieczeństwa OSINT, m.in.:

 • uzyskanie pełnego obrazu firmy na podstawie publiczne dostępnych informacji
 • identyfikacja wrażliwych danych w celu ich usunięcia z publicznych źródeł
 • ustalenie poziomu podatności na konkretne scenariusze cyberataków na podstawie informacji, które można znaleźć w Internecie i innych źródłach otwartych
 • zwiększenie poziomu zabezpieczeń oraz kontroli przepływu informacji

Kto przygotowuje Raport Bezpieczeństwa OSINT?

Raport przygotowują Eksperci zajmujących się cyberbezpieczeństwem z międzynarodowego Center of Excellence Cyber Security Ingram Micro oraz certyfikowani Eksperci Bezpieczeństwa z firmy NetFormers. 

Co jest potrzebne żeby rozpocząć?

Potrzebujemy tylko nazwę i domenę badanej organizacji.

Jak powstaje Raport Bezpieczeństwa?

Raporty powstają w wyniku przeprowadzanych testów OSINT w celu zebrania publicznie dostępnych danych wrażliwych na temat firmy. Informacje te są zwykle dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Informacje te są następnie weryfikowane pod kątem możliwości kradzieży danych lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów IT organizacji.

Raport ujawnia podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa, na które organizacja może być podatna ze świata zewnętrznego.

Co finalnie otrzymuje Klient?

Na koniec testów do klienta wysyłany jest szczegółowy raport, który zawiera następujące informacje:

• Podsumowanie wykonawcze

• Wyniki analizy zawierające: 

 • otwarte porty,
 • firmowe adresy email, które były częścią opublikowanych wycieków,
 • wygasłe certyfikaty,
 • wykorzystywane stare protokoły szyfrowania,
 • DMARC,
 • podatności, możliwe do wykorzystania podczas ataku na infrastrukturę
 • linki, które nie powinny być dostępne „z zewnątrz”,
 • weryfikacja domeny pod kątem jej zachowania, reputacji, czy znalezionych artefaktów,
 • informacje związane z siecią,
 • odkryte usługi na konkretnych adresach publicznych i portach.

Na koniec, wnioski i zalecenia pozwalające zminimalizować skutki potencjalnych cyberataków

Raport dostarczany jest w języku angielskim.

Skontaktuj się z nami i zamów raport OSINT już dziś!